BlazeDTV 6.0

BlazeDTV 6.0

BlazeDTV – 14,1MB – Freeware

Tổng quan

BlazeDTV là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi BlazeDTV.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 188 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của BlazeDTV là 6.0, phát hành vào ngày 22/11/2010. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 6.0, được sử dụng bởi 83 % trong tất cả các cài đặt.

BlazeDTV đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 14,1MB.

Người sử dụng của BlazeDTV đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho BlazeDTV!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 188 UpdateStar có BlazeDTV cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản